"Vänern"

Av Kent Olsson

Vänersborgs motorverkstad startades år 1920 av bröderna Robert, Villiam och Vendel Nordkvist tillsammans med en kompanjon, Albert Pettersson vid Hamngatan 6, i Vänersborg. Man började tillverka däcksvinschar och ankarspel till båtar. Till att börja med försågs vinscharna med Avance motorer. När motortillverkningen kommit igång så användes de egna motorererna. Den första motorvinschen levererades till den kände Vänersborgsskepparen Ville Larsson.

Nu tillverkade man encylindriga tändkulemotorer från 4hk till 80 hk. 80 hk motorn tillverkades endast i tre exemplar. En enda tvåcylindrig motor tillverkades, den sattes i Vendel Nordkvists egen båt. Alla Vänern-motorer var från början försedda med kullager i ramlagren och nållager från SKF i kolvbulten. Detta framhölls i reklamen och påstogs ge lägre smörjoljeförbrukning. Man tillverkade alla detaljer till motorn själva utom lubrikatorn och nål och kullagren. Kugghjulen till backslagen bearbetades hos Albin i Kristinehamn.

År 1923 -24 uppfördes nya verkstadslokaler på Vassbottenområdet väster om Vänersborg och verksamheten flyttades dit. År 1929 uppförde man ett eget gjuteri på granntomten, innan dess hade man fått allt gjutgods från ett gjuteri i Skara.

Förutom båtmotorer såldes till en början mycket stationära motorer till lantbrukare. När landsbygden elektrifierades mera allmänt på 1930 talet så minskade efterfrågan. Man exporterade även motorer och motorvinschar. Motorvinscharna var mycket populära på Grönland och motorer såldes både till Indien och Siam (nuvarande Thailand).

Under andra värdskriget tillverkade man, som så många andra detaljer åt försvaret. Man tillverkade även delar till gengasaggregat.

I gjuteriet tillverkades även annat gjutgods t ex. parksoffor, som man fortfarande kan se i offentliga miljöer i Vänersborg med omnejd.

Tillverkningen upphörde 1958 då maskiner och utrustning såldes till Vargöns Mekaniska Verkstad. Uppskattningsvis hade ca 3000 motorer tillverkats.

Säffle Marinmotormuseum har två Vänern motorer, en 4hk och en 7hk.

Faktauppgifterna kommer från en historik av Ingvar Pettersson, Vänersborg.