UTOMBORDSMOTORN

av Kent Olsson

Värdens första utombordsmotor var faktiskt eldriven. Det var fransmannen Gustave Trouvé som någon gång runt 1870 lanserade sin "propellermotor" Den monterades på båten ungefär som ett jolleroder och drevs med batteri. Elkablarna var samtidigt styrlinor. Den första bensindrivna utombordsmotorn lanserades 1896 av American Motors Co. den hade vridbara propellerblad som kunde ställas in för backgång. Man tillverkade emelertid endast cirka 25 motorer. Även några andra Amerikanska företag försökte sig på att göra utombordsmotorer, men motorerna var oftast svårstartade knattrande och spottande små monster och ägarna övergick snart till att ro igen.

Även här i Sverige var vi tidigt ute och Mekaniska verkstaden Vulcan i Norrköping som sedan 1890 tillverkat på licens från Daimler en fotogenmotor av fyrtaktstyp, började 1896 att tillverka en utombords- version av nämnda motor. Motorn stod horisontellt och kraftöverföringen till propellern gick genom en vire i ett fettfyllt S-format rör.

Inte förrän Ole Evinrude kontruerat sin motor blev det riktig fart på utvecklingen. Den hade kanske aldrig sett dagens ljus om inte Ole hade haft en fästmö som tyckte mycket om sötsaker. En varm vårdag år 1909 ville hon nämligen ha glass och Ole, som var en väluppfostrad kavaljer rodde de 8 kilometrarna till närmaste glasskiosk för att köpa den åt henne. Hur fort Ole än försökte ro så hade glassen i det närmaste smält när han kom tillbaka, och Ole hade bestämt sig för att konstruera en motor som skulle kunna driva fram en vanlig roddbåt. Resultatet blev en encylindrig vattenkyld tvåtaktsmotor på 1,5hk. Denna motor blev kan man säga förebilden till den moderna utombordsmotorn som fortfarande är uppbyggda på i stort sett samma vis.

Evinrudes motor blev väl inte någon större försäljningssuccé i Amerika utan det var exportmarknaden som först upptäckte uppfinningen. De flesta orderna kom faktiskt från Skandinavien, där bl.a. fiskarena fått upp ögonen för det nya hjälpmedlet. Suget efter motorer bl.a. här i Sverige var större en tillgången, och många lokala verkstäder försökte med varierande framgång tillverka utombordsmotorer. Det var i början oftast rena kopior av Evinrudes motor. Efterhand hårdnade konkurensen och man fick komma med egna finesser och konstruktioner. En av nackdelarna med Evinruden och kopiorna var att de skakade ganska kraftigt.

Den lanserades under namnet "balansmotorn" just för att den gick så vibrationsfritt. Bröderna Hult och Archimedes fabriken bibehöll den principen med ett enda undantag ända tills man övertog tillverkningsrätten till Pentas utombordsmotorer från AB Volvo 1943. Undantaget var en liten encylindrig motor på 3 hk som lanserades 1922 under namnet "Brio". Den såldes inget vidare och tillverkningen lades ner redan 1926. Boxermotorn B22 som konstruerades på 30-talet fanns med på modellprogrammet ända fram till 1979 , när Volvo som då ägde fabriken lade ner utombordartillverkningen .

År 1918 praktiserade en ung teknolog, Carl-Axel Skärlund på Archimedesfabriken. Han försökte intressera br. Hult för en ny motoride. Han hade konstruerat en ny motor med båda cylindrarna placerade på rad, den ena över den andra. Skärlunds idé var faktiskt grunden till dagens utombordsmotorer. Br. Hult hade emellertid hårdlanserat sin ide med boxermotor och ville inte satsa på något nytt. Skärlund tillverkade dock på egenhand en prototyp och ställde upp i en utbordartävling. Just som han var på väg att vinna, så hoppade motorn av båten och försvann i Djurgårdsbrunnsvikens vågor. Tillkallad dykare kunde dock inte finna någon motor, trots att Skärlund hade tagit märken när motorn försvann. Dykaren menade att de märkena nog var sådana som skurits i relingen. Skärlund hoppade då själv i vattnet och lyckades till sist finna sin motor.

Tävlingen hade åsetts av direktören för Penta, ingeniör Egnell som blev intresserad av motorn och ett sammarbete inleddes. Tillverkningen av den nya motorn kom igång 1922. Den första serien av U2 som motorn kallades var på 400 motorer, och gjordes i Stockholm. Därefter flyttades tillverkningen till Skövde. 1929 moderniserades motorn och fick betäckningen U21. Motorn tillverkades fram till 1962. U2-U21 är den motor som tillverkas längst av alla utombordsmotorer och exporterades över hela värden. Ordet Penta kom att bli synonymt med utombordsmotor på många infödingsspråk.

Några milstolpar i utombordsmotoerns historia.

-1866. Amerikanen T Recce begärde patent på en alldeles ny båtframdrivningsapparat. I patentansökan skrev Recce: " Avsikten med denna uppfinning är att förse små båtar med, en propellerapparat som drivs med handkraft och som utan svårighet kan sättas på eller monteras av från båten". Denna uppfinning gjorde dock ingen större succé .

-1870 ca. Kom fransmannen Gustave Trouvé med värdens första motordrivna utombordsmotor. Den var eldriven.

-1896. Lanserade American Motors Co den första bensindrivna utombordaren.

-1909. Konstruerade Ole Evinrude sin utombordare, den första som fungerade någorlunda och hade stora försäljningsframgångar.

-1911. Br. Hult med Archimedesfabriken kom med värdens första tvåcylindriga snurra, den hade motliggande cylindrar och kallades "Balansmotorn".

-1913. Kom den första utbordaren med magnettändning, den svenska "Alka".

-1922. Värdens första tvåcylindriga utombordare med cylindrarna i rad över varann, det var den av Carl-Axel Skärlund konstruerade Penta U2. Denna tillverkades med små ändringar fram till 1963.

-1979. Volvo lade ner tillverkningen av utombordsmotor i Sverige.