Lidan

av Kent Olsson

Lidans Motorrverkstad startades år 1907 av Smeden och Mekanikern Carl Friman och Svarvaren Carl Ottosson. Carl Friman var född 1882. Friman var son till soldaten Alfort Friman och hans hustru Hedvig Kristina. Föräldrarna hade först ett soldattorp i Skalunda socken och därefter ett torp i Gösslunda socken. Hemmet var fattigt och för att bidra med försörjningen fick Carl och hans fem syskon klistra tändstickslådor åt tändsticksfabriken i Lidköping. För detta fick man 22 ½ öre tusendet. Men Carl och hans syskon måste också bistå sin far med arbetet på torpet. Carl har berättat att han redan 6-7-års åldern fick börja vid 5-tiden på morgonen att hjälpa till i ladugården eller valla kor. Några år senare fick han börja knacka sten som såldes till Lidköpings stad.

Carl Friman bestämde sig tidigt för att bli egen företagare. När han gjorde värnplikten sparade han av den blyga dagspenningen och kunde därigenom lägga undan ett kapital på hela 25 kr, vilken fick bli grundplåt i den summa som behövdes när han skulle starta eget.

Han var nu utlärd smed och arbetade efter sin ordinarie tjänst på Sockerfabriken, hos en cykelreparatör och svarvare Carl Ottoson. Här började han även att syssla med båtmotorer. Nu ville Ottoson ha Friman som kompanjon, och år 1907 slutade han på Sockerfabriken och Friman och Ottosson startade en egen firma utrustade endast med en svarv och en borrmaskin. Båda fick drivas för hand eller med fottrampa.

Till en början sysslade man mest med reparationer, men snart tyckte Friman att man borde ha någon egen tillverkning. Han införskaffade en ritning på en 3hk fotogenmotor som man försökte bygga ett exemplar utav. Tillverkningen av motorn utfördes utanför den ordinarie arbetstiden och var inte lätt med de primitiva verktyg som stod till buds. Man fick arbeta med motorn kvällar, nätter och på helger. Vi låter här Carl Friman med egna ord berätta om hur den första motorn kom till

Min första motor.

Efter att som pojke haft tjänst som vallpojke hos olika bönder i Kålland och sedan under en lärotid av fem år lärt smedyrket hos smedmästare Carl Svensson, Lidköping samt efter några års anställning som smed vid Lidköpings Sockerbruk, startade jag under mycket blygsamma förhållanden egen verkstadsrörelse under Firma Lidans Verkstad år 1907. Arbetet, som bedrevs i förhyrd verkstadslokal uti Lundmarkerska fastigheten vid Nya St. Torg, bestod huvudsakligen av smidesarbeten, cykel- och maskinreparationer.

Elektrisk kraft fanns ej i Lidköping vid dena tid utan både svarv och borrmaskin fick drivas manuellt, vilket var ett mycket hårt arbete.

Fotogenmotorer började vid denna tid tillverkas, men var både sällsynta och opålitliga. Jag hade vid ett tillfälle kommit att få en ritning på en sådan fotogenmotor och beslöt mig för att efter bästa förmåga försöka tillverka en sådan för att få maskindrift till verkstaden. Arbetet med tillverkningen av denna första motor var en ren speculation och måste helt och hållet ske på övertid.

Nämnas kan att nyårsafton 1908 svarvades motorns vevaxel och när min hustru på eftermiddagen kom med kaffe fick hon stanna kvar på verkstaden och hjälpa till att trampa svarven till kl. 12 på nyårsnatten.

Det var hårda bud men motorn blev efter mycket bekymmer och arbete färdig och visade sig trots sin ofullkomlighet gå bra och fick i några år driva svarv och borrmaskin. Efter att den elektriska kraften blivit tillgänglig fick min fader, vilken hade ett tröskverk, som drogs för hand, övertaga motorn och hade den som drivkraft till tröskverket i många år.

Ja nu har denna första motor tjänat ut.Den är emellertid upphovet till alla de Lidanmotorer och motorvinschar, vilket givit sin upphovsman och många andra en god försörjning.

Jag hoppas att denna motor, där den står undangömd i en vrå,ändå skall minna efterkommande om den tidens jäkt och slit för uppehället och vad arbetsamhet, sparsamhet och okuvlig tro på att man skall lyckas och med enkla medel åstakomma något av bestående värde.

Lidköping den 24/3 1954 Carl Friman

Efter en tid kom man igång med tillverkningen av flera motorer av förbättrad kvalité och även större dimensioner. Avsättningen var inga problem då både jordbruket och fiskarena efterfrågade motorer. Även segelskutorna började vid denna tid installera motorer som underlättade att ta sig ut och in i hamnar och för att ta sig fram i stiltje eller opassande vindar.

Man tillverkade under en tid även en liten bensinmotor kallad "REX".

Carl Friman observerade att lastning och lossning av fartygen ofta var ett tungt arbete, då vinscharna vevades för hand. Han fick då en idé och år 1913 hade han konstruerat och tillverkat den första motorvinschen med en tändkulemotor som drivkälla. Den visade sig fungera perfekt och ryktet spred sig snart i sjöfartskretsar. Efterfrågan på vinscharna blev så stor att ett Norskt företag köpte Lidans Motorverkstad för 80.000kr 1917. Carl Friman behöll dock en del av aktiekapitalet. Efter en tid visade det sig att det Norska företaget hade gjort förlustaffärer på annat håll och behövde kapital. Friman erbjöds då att köpa tillbaka företaget vilket han också gjorde. År 1932 hade man växt ur de gamla och slitna lokalerna på Torggatan och flyttade in i den nedlagda tändsticksfabrikens lokaler. Därefter flyttade man till gummifabrikens lokaler på Kållandsgatan där man blev kvar till 1984. Man hade ett par år tidigare köpt Björnkranars lokaler och dessa höll man nu på att rusta upp.

Efter andra världskriget gick sillen till i stora mängder på den Norska västkusten och i Norge började man bygga upp sin raserade fiskeflotta. Lidan hade gott rykte i dessa kretsar och försäljningen av motorvinschar blev rekordartad. På 60-talet började man bygga fiskebåtar i stål och där hängde man med från början med att tillverka hydrauliskt drivna trålvinschar. Under åren 1960-75 levererades 1000-talet anläggningar. Sedan började leveranserna till fisket att minska på grund av minskat byggande av fiskefartyg, men istället kom Offshore-sidan in mer och mer. Lidan Offshore Deck Machinery AB är ett av tredje generationen Friman startad företag som utvecklar och säljer mycket avancerade system för ankring, förtöjning och hantering av allt som behövs inom oljebranchen på Nordsjön.

Tillbaka?

Till Lidan Engineering