Bilder från Seffle-motorn 100 års jubileum den 7/6 2008

Motorerna och båtarna börjar komma på plats.

Vatten behövs för kylning.

Nisse dirigerar...

Sture Thörners Gaperhultssnipa med Seffle typ 14.

Lite justering före start

Nu börjar motorerna komma igång inför intresserade åskådare.

Fyra bogserbåtar, från vänster: Sverre Göteborg, Tingvalla Karlstad, Årås Liljedal, och Rolf Säffle.

Alla med Seffle tändkulemotor.